You are currently viewing Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Để việc bảo trì không còn trong “danh sách lo lắng”

Sản phẩm càng được bảo trì tốt thì tuổi thọ sẽ càng dài hơn và thời gian vận hành lâu hơn.  Chúng tôi sẽ duy trì hiệu suất tốt nhất cho sản phẩm  của bạn, với:

  • Thực hiện bảo trì định kỳ giúp đảm bảo sản phẩm hoạt động liên tục
  • Thay thế các phụ tùng/ vật tư tiêu hao cần thiết 
  • Hỗ trợ kịp thời trong trường hợp sản phẩm gặp vấn đề

Dịch vụ bảo trì của chúng tôi

Dịch vụ tính phí theo thời gian 

Bạn sẽ mua linh kiện/phụ tùng thay thế theo nhu cầu phát sinh, 

Bạn sẽ trả phí dịch vụ khi có nhu cầu:

  • Phí tư vấn kỹ thuật
  • Phí vận chuyển
  • Phí chuyên viên kỹ thuật

Trả lời